Историјат


Привредно друштво за рекултивацију и озелењавање земљишта „РИО“ д.о.о Костолац је основано уговором о оснивању који су закључили „Електропривреда Србије - Јавно предузеће Површински копови Костолац“, Костолац са п.о. број 8589 од 23. септембра 2003. године и „Електропривреда Србије - Јавно предузеће Термоелектране Костолац“, Костолац са п.о. број 2200 од 24.09.2003.године, који је допуњен Анексом уговора о оснивању који су закључили "Електропривреда Србије – Јавно предузеће Површински копови Костолац", Костолац са п.о. број 979 од 21.септембра 2005.године и "Електропривреда Србије – Јавно предузеће Термоелектране Костолац", Костолац са п.о. број 7094/2.2, од 21. септембра 2005. године и уписано је у Регистар привредних субјеката под бројем 13516.

Уговорима о преносу удела у Предузећу за рекултивацију и озелењавање земљишта „РИО“ д.о.о. Костолац, закљученим дана 11. октобра 2005. године, између „Електропривреда Србије - Јавног предузећа Површински копови Костолац“, Костолац и "Електропривреде Србије – Јавног предузећа Термоелектране Костолац", Костолац и Владе Републике Србије, целокупан удео и сва оснивачка права пренети су на Републику Србију.

Друштво је основано као једночлано друштво с ограниченом одговорношћу средствима у државној својини.

Основна делатност Привредног друштва је рекултивација и озелењавање ригидних и јалових земљишта насталих услед рада енергетских и индустријских погона ПД "ТЕ-КО Костолац", Костолац.

Поред претежне делатности, Привредно друштво обавља и следеће:
          • одржавање већ постојећих зелених површина и њихова заштита од пожара,
          • уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
          • производња расада цвећа и украсног биља и парковских шумских засада,
          • услуге у узгоју и искоришћавању шума,
          • услуге пејзажне архитектуре и сл.

До 2014. године секундарни програм производње је украсно цвеће, узгајано у пластенику површине 400 м2 који је стациониран у кругу предузећа.

Почев од 2015. године Привредно друштво ставља већи акценат на производњу и то: у постојећем пластенику, пластенику – ружичњаку површине 25 ари у којима се производи цвет резане руже, пољопривредну производњу.

 

Zaboravljena lozinka?
Registracija
Trenutno nemate artikle u korpi!
Dodali ste artikal u korpu!