Plan razvoja


Ostvarivanje razvojne funkcije preduzeća nesumnjivo spada u prvorazrednu privrednu aktivnost. Njome se trasiraju dugoročni putevi osvajanja i širenja tržišta i zadovoljavanja tržišne tražnje, usvajanje najsavremenije tehnike i tehnologije proizvodnje, usklađivanje odnosa između primarne proizvodnje, prerade i prometa, kao i praćenje dugoročnih tendencija u razvoju eko-biznis sektora.


Pilot projekat ružičnjak
Planiramo vraćanje PD-a u prozvođačku firmu te ćemo za potrebe semenske proizvodnje kao i za potrebe gotovog proizvoda cveta ruže investirati i uložiti udruženi sa PD TE-KO Kostolac u izgradnju plastenika od oko 3000 m2 namenjenog prozvodnji ruža po svim svetskim standardima, sa svim pratećim objektima i mašinama za tretman istih. Zbog veličine investicije aplicirali smo za subvencionisani kredit od strane Repbulike Srbije i kredit nam je odobren.


Potpisivanje ugovora sa Viminacijumom
Takođe planiramo potpisivanje ugovora sa Viminacijumom za obradu od oko 180ha poljoprivrednog zemljišta uz naknadu koja će se ogledati u radu i održavanju zelenih površina okog samog kulturnog centra Viminacijum, te planiramo ulaganja u semena i đubriva, kao i mašine potrebne za obradu istog zemljišta, a na bazi efektivnosti i produktivnosti. Kao proizvođač bilo koje kulture na navedenom jako plodnom zemljištu investicija je isplativa na nivou od maksimalno 3 godine.


Izrada eleaborata i podizanje višegodišnjeg zasada jabuka
Na predlog Generalnog direktora TE-KO, gospodina Dragana Jovanovića i direktora investicija gospodina Zorana Vukovića pristupićemo izradi eleaborata i podizanja višegodišnjeg zasada jabuka na površini od 8 ha po svim svetskim i evropskim standardima. Tako da planiramo ulaganje u sadnice, đubrivo, i sve pripremne radnje oko podizanja višegodišnjeg zasada kao i eventualnu kupovinu mašina i alata kako bi smo mogli samostalno da održavamo višegodišnji zasad.
Pokretanje proizvodnje će doprineti formiranju poslovnog imidža, a zatim sa ovakvim projektima, ući ćemo i na ino tržište.

Dalja aktivnost kompanije, svakako biće orjentisana na povećanje nivoa efikanosti živog i minulog rada, podizanjem nivoa poslovanja, a samim tim i profitabilnosti preduzeća. U svim ovim aktivnostima, kompanija ima dobru podršku sa odgovarajućim naučno-obrazovnim institucijama.

 

Zaboravljena lozinka?
Registracija
Trenutno nemate artikle u korpi!
Dodali ste artikal u korpu!