Актуелна понуда садница


Редни број Номенклатурни број Назив :  садни материјал Јединица мере цена (дин) са ПДВ
1 1626 QUERCUS ROBUR-HRAST LUŽ.  višegodišnja ком. 22.000,00
2 1627 PINUS NIGRA   višegodišnja ком. 2.200,00
3 1630 THUJA OCCIDENTALIS COLUMNA    višegodišnja ком. 2.200,00
4 1631 CHAMAECYPARIS LAW.COLUMN.  višegodišnja ком. 2.200,00
5 1633 CHAMAECYPARIS LAWSONIAA  višegodišnja ком. 2.000,00
6 1634 PINUS SILVESTRIS BELI BOR  višegodišnja ком. 18.000,00
7 1635 ELEAGNUS ANGUSTIFOLIJA   višegodišnja ком. 22.000,00
8 1637 EVONIMUS SP.KURIKA   (1+8) ком. 800,00
9 1638 WAIGELA SP.VAIGELA    (1+8) ком. 1.400,00
10 1639 VIBURNUM OPULIS UDIKA CRV.  (1+8) ком. 1.200,00
11 1640 THUJA PLICATA DžINOV.TUJA   višegodišnja ком. 22.000,00
12 1641 PRINUS LAUROCE. LOVOR VIŠ.   višegodišnja ком. 22.000,00
13 1643 CHAMAECYPARIS LAW.       višegodišnja ком. 16.000,00
14 1644 THUJA OCC.SMARAGD TUJA     višegodišnja ком. 16.000,00
15 1647 CHAMAECYPARIS LAWSONIJANA višegodišnja ком. 1.600,00
16 1648 ILEX AGUIPOLIJUM BOŽIKOV.  (1+8) ком. 1.200,00
17 1650 FRAHINUS SP.JASEN  višegodišnja ком. 16.000,00
18 1651 ACER SP.JAVOR (višegod.)    višegodišnja ком. 16.000,00
19 1652 ACER CRIMSONG KING(višegod.)    višegodišnja ком. 16.000,00
20 1653 PLATANUS SP. (višegod.)    višegodišnja ком. 16.000,00
21 1654 LIPA    višegodišnja ком. 10.000,00
22 1655 GORSKI JAVOR   višegodišnja ком. 10.000,00
23 1656 JASEN   višegodišnja ком. 6.000,00
24 1657 TAMARIX   višegodišnja ком. 4.000,00
25 1658 BUXUS SEMPERVIRENS ŠIŠMIR  (1+8) ком. 700,00
26 1660 VIBURNUM OPULIS ZIM.GRM  (1+8) ком. 1.200,00
27 1662 THUJA OCC. GLOBOSA  višegodišnja ком. 16.000,00
28 1664 PRUNUS LAUROCERASUS VIŠNJA  (1+8) ком. 1.400,00
29 1666 LINICERA PILOSA   (1+8) ком. 1.200,00
30 1667 SIRINGA VULGARIS JORGOVAN    višegodišnja ком. 1.800,00
31 1669 BERBERIS THUNBERGII ŽUTIKA  (1+8) ком. 1.200,00
32 1672 COTANEASTER  (1+8) ком. 1.200,00
33 1674 FRAXINUS BELI JASEN  (višegod.)    višegodišnja ком. 16.000,00
34 1675 THUJA OCC.COLUMNA 1.4  (1+8) ком. 1.200,00
35 1680 ULMUS PUMILA  višegodišnja ком. 1.400,00
36 1681 TILIA ARGENTEA   višegodišnja ком. 10.000,00
37 1682 FORSITHIJA EUR. ZUTO DRVCE  (1+8) ком. 1.000,00
38 1687 LIRIODENDRON TULIPIFERA (1+8) ком. 2.000,00
39 1688 MAGNOLIJA GRANDIFLORA (1+5) ком. 1.800,00
40 1689 TAXUS BACCATA -TISA  (1+6) ком. 1.000,00
41 1690 PRUNUS PISARDI-JAP. ŠLJIVA  (1+6) ком. 1.800,00
42 1691 ALBIZ.JULIBRISSIN-SVIL.BAG.   višegodišnja ком. 10.000,00
43 1692 PYROC.COCCINEA-VATR.GRM  višegodišnja ком. 2.000,00
44 2557 ACER SACCHARINUM (javor)    (2+3) ком. 4.000,00
45 2561 Junipersus horisonthalis   (1+4) ком. 700,00
46 2563 THUJA OCC. REINGOLD  (1+4) ком. 700,00
47 2564 THUJA OCCIDENTALIS COLUMNA  (1+4) ком. 700,00
48 2565 Thuja occ. Teddy  (1+4) ком. 700,00
49 2566 Buxus sempervirens  (1+4) ком. 500,00
50 2567 TAXUS BACCATA - tisa (1+5) ком. 800,00
51 2569 HIBISKUS SIRIAKUS  (1+6) ком. 800,00
52 2572 LIGUSTRUM VULGARE   (1+4) ком. 500,00
53 2574 EVONIMUS SP. Kurika  (1+4) ком. 600,00
54 2575 Sorbus aria      višegodišnja ком. 10.000,00
55 2577 Thuja occ. Rheingold    (2+5) ком. 900,00
56 2578 Thuja occ. Teddy  (2+5) ком. 900,00
57 2579 Thuja occ. Collumna   (2+5) ком. 900,00
58 2581 Thuja occ. Plicatа   (2+5) ком. 900,00
59 2583 Junipersus horisonthalis    (2+5) ком. 900,00
60 2584 Junipersus horisonthalis višegodišnja ком. 1.200,00
61 2585 Berberis thumbergy (2+6) ком. 1.000,00
62 2586 Buxus sempervirens    (2+5) ком. 600,00
63 2587 Ligustrum vulgare    (2+5) ком. 800,00
64 2588 Lonicera pilosa     (2+4) ком. 1.000,00
65 3244 THUJA OCC SP. (1+3) ком. 700,00
66 3245 THUJA OCC.SMARAGD  (1+3) ком. 700,00
67 3246 THUJA AUREA NANА  (1+3) ком. 700,00
68 3247 THUJA OCC.REINGOLD  (1+3) ком. 700,00
69 3248 JUNIPERSUS SCOPULORUM SKY.  (1+3) ком. 700,00
70   Thuja orientalis  (1+0) ком. 300,00
71   Thuja collumna  (1+0) ком. 300,00
72   Thuja occidentalis smaragd  (1+0) ком. 300,00
73   Thuja aurea nana (1+0) ком. 300,00
74   Berberis thumbergii  (1+0) ком. 300,00
75   Juniperus scopulorum skyrocket  (1+0) ком. 300,00
76   Prunus laurocerasus (1+0) ком. 300,00

 

Zaboravljena lozinka?
Registracija
Trenutno nemate artikle u korpi!
Dodali ste artikal u korpu!